Friday, November 22, 2013

Flight ModeIf you happen to be flying within Asia this month, chances are that you can pick up a copy of GATEWAY, an in-flight magazine of China Southern Airlines, which is the largest airline in Asia. There you can read a couple of spreads about our Miami Sun.
Thanks to our architect colleauge Chris Precht who took the photo.
Have a nice flight!

Friday, November 15, 2013

Friday Fix - The Asplund Library


The VD team has once again set up another Friday challenge for themselves; to once and for all solve The Stockholm City Library extension. With over a thousand proposals in the open competition for a new city library extension, Stockholm decided to build none of them. Could it be that over a thousand proposals was not good enough or could it be something else?

Scroll down for Swedish

The vd team decided to go to the city library for one work day to have a look at the site and to make a new proposal.
Being here it is obvious that the site for the competition was wrong. Instead of extending the building to the west against Odenplan, the obvious direction should be to the south along the giant slope towards Observatorielunden. The site is too steep for anyone to use it properly and the city library park would be a perfect foreground for a modern library with an entrance towards Sveavägen just like the existing library. The building could activate both the park and the hill at Observatorielunden and work as a staircase between the two. This site would also solve the problem of destroying the three buildings connected to west of the main library.
Problem solved, congratulations Stockholm! Next time talk to us first before you decide to put over a thousand architects to work.


The siteplan with the new extension.

The southern park would be a perfect foreground for the new museum.The connection to the city library would be very easy, just open up the big windows on the southern facade of the existing library.

A library surrounded by a park is a good place to study.That was easy, just six hours of work.
BTW: We also have a more wild version we did a couple of years ago to put the library in the pool south of the library but that might be expensive especially since the subway system would go through the library. We still love that proposal and it could also be built if Stockholm decide to build something really expensive.


In Swedish:

Vi är ett Stockholmsbaserat arkitektkontor som heter visiondivision och vi har tittat på möjligheterna till att uppföra en tillbyggnad av Gunnar Asplunds berömda Stadsbibliotek i Stockholm.
En tävling om en tillbyggnad utlystes redan 2006 och mer än 1100 förslag strömmade in, vilket var sensationellt många. Tävlingstomten var förlagd bredvid biblioteket vid Odengatsbacken där tre k-märkta annex idag står. Sex förslag gick vidare varav förslaget Delphinium av den tyske arkitekten Heike Hanada stod som segrare efter juryns slutliga utvärdering 2007. Vinnarförslaget kom dock aldrig att realiseras, 2009 valde man att inte gå vidare med förslaget och inget nytt beslut för en tillbyggnad har tagits.
Vi menar att den största anledningen till att inget blev av var att själva tävlingstomten var för snäv. Det är uppenbart att platsen för tävlingen var fel, istället för att utvidga byggnaden västerut mot Odenplan, borde det självklara riktningen vara söderut längs den stora sluttningen mot Observatorielunden. Sluttningen är ändå för brant för att man ska kunna dra nytta av den i någon större utsträckning.
Denna placering gör också att en eventuell tillbyggnad fortsätter att låta det ikoniska Stadsbiblioteket fortsätta att spela huvudrollen i ensemblen. För att understryka detta än mer så blir gestaltningen av tillbyggnaden reducerad och repetitiv, med stålprofiler som ramar in de ljusa interiörerna och där byggnadens innehåll blir fasadens fokus.
En tillbyggnad här skulle aktivera både parken och backen vid Observatorielunden och fungera som en trappa mellan de två. Den befintliga parken skulle dessutom vara en perfekt förgrund för ett modernt bibliotek med en entré mot Sveavägen, precis som det befintliga biblioteket.
Dessutom så skulle en placering här också innebära att man inte behöver förstöra de tre k-märkta annexen väster om huvudbiblioteket.
Själva anslutningen till stadsbiblioteket skulle vara mycket lätt, bara öppna upp de stora fönstren på den södra fasaden av det befintliga biblioteket.