Friday, January 31, 2014

Under the Bridge


With a minimal intervention, visiondivision proposes to create a pedestrian walkway on the concrete vault of a bridge in Stockholm to dramatically shorten the time needed to walk between the city and its western suburbs and thereby also activating a large unused space in the city, making it an attractive place full of new potential.
Scroll down to see the proposal text in Swedish.

Stockholm’s many islands has created a beautiful city to live in but it has also created barriers between the inner city and the suburbs. Large scale bridges connects many of these places to each other, often built with the car in mind.
Tranebergsbron is one of the most beautiful bridges in Stockholm and connects the city island Kungsholmen with the western suburbs. It was completed in 1934, at that time having the world’s largest bridge vaults in concrete.
In 2005 an identical bridge vault was added to the two original ones, allowing more cars on the bridge.
As many bridges that is predominantly built for cars, the construction begins to incline many hundreds of meters on land on both sides the shore, this means that if you want to walk over the bridge it will involve a strenuous 15 minute walk in a noisy environment considering that you will walk just next to a busy highway.

The site

Close up of the existing bridge

We propose to use the actual concrete vault of the recently built bridge to cater to the neglected pedestrian traffic between these two important areas in Stockholm and to dramatically shorten the time between the two shores and make the journey into a pleasant three minute walk in a beautiful and relaxed setting.
To do this, only a minimal intervention is required.
The concrete pillars that connects the vault with the surface of the bridge already has holes in them, so the only thing that is necessary to do is to extend the upper part of the vault to allow passage and to add stairs on to the vault, proper lighting and a protective fence. The ground before the arc begins could also be treated with red concrete tiles to highlight the new path better and make it more accessible.
The two shores would benefit tremendously from being better connected to each other and they are both major gateways that are currently undergoing a great expansion with new housing and services.
With the underworld of the bridge is suddenly being used, this would also mean that the beautiful space underneath the bridge will be better activated which leaves room for new functions and ideas. The impressive concrete pillars would be perfect to use as a temporary art gallery and the stairs on the vaults can have a double use as seating to watch film screenings on the pillars.
The two abutments would be attractive spots where small kiosks could be set up when weather permits.

Master diagram showing the proposal

Image of the existing bridge before the alteration

A minor addition to the upper vault makes a passage possible.


The vaults gets red concrete stairs that also functions as seating for film screenings on the concrete pillars


In Swedish:

Tranebergsbron är en av Stockholms vackraste brokonstruktioner, ritad av Paul Hedqvist och David Hall. Vid färdigställning 1934 så hade den världens längsta brobåge gjuten i betong. 2005 så byggdes bron ut med en kopia precis intill den äldre konstruktionen för att tillåta mer biltrafik på bron mellan Brommalandet och Kungsholmen. Vi föreslår nu med enkla åtgärder att utnyttja denna nya bro för att också tillgodose den försummade gångtrafiken mellan dessa två viktiga områden i Stockholm. Likt många andra broar i Stockholm byggd för bilar börjar Tranebergsbron flera hundra meter upp på land på båda sidor om vattnet. Om man däremot promenerar vid Tranebergssund, vilket är möjligt på båda sidor av bron så är avståndet mellan fastland och Kungsholmen betydligt mindre. Att röra sig mellan befintliga gångstråk idag över bron tar ca 15 minuter och är en ansträngande promenad vid en högtrafikerad motorled. Om man istället skulle kunna röra sig över Tranebergsbrons valv skulle vandringen bli betydligt vackrare mer rofylld och framför allt ta endast ca 3 minuter. Tranebergsbron bärs av ett valv som är förberett att gå på med öppningar i bropelarna, det enda som krävs för att röra sig denna väg är att den övre delen av betongvalvet får en elegant liten utkragning som tillåter passage, en bättre anlagd trappa, belysning samt skyddsstaket. Både Alvik och Kristineberg är portar till stora områden av Stockholm och närområdet genomgår idag en stor expansion av hus och människor. Med stadens gemensamma politiska mål att bli en promenadstad så borde detta projekt vara ett stort och enkelt steg i rätt riktning. Vi som medborgare och arkitektkontor har därför gjort en enkel skiss på hur denna promenad mellan två expansiva områden skulle te sig samt en framtida utveckling av det fantastiska rum som Tranebergsbron skapar under sig. Vi förslår en skiss i tre faser som vi gärna hjälper staden att vidareutveckla till bygghandling.

Fas 1: Att med enkla medel knyta samman Alvik och Kungsholmen genom att anpassa brons båge för gångtrafik.
Fas 2: Anpassa bron för lämpliga evenemang.
Fas 3: Rita en detaljplan för temporära kiosker vid de båda brofästena.

1 comment:

Fish aquarium home said...

Thank you so much for sharing this informative post. I was looking this kind of post from long.
If u are interested to buy online fish aquarium for home.